แก้วมัคเซรามิกลายเบญจรงค์

แก้วมัคเซรามิคลายเบญจรงค์

  • แก้วมัคเซรามิคลายเบญจรงค์
  • แก้วมัคเนื้อ bone chaina ขนาด 11 0z
  • แก้วมัคลายเบญจรงค์ เนื้อพอสเลน
  • เป็นงาน Hand made วาดโดยใช้พู่กัน
  • สินค้าจากโรงงานโดยตรง