โถเซรามิคลายไทย

โถเบญจรงค์ลายไทย

  • เซรามิคลายไทย
  • มีขนาดตั้งแต่ 2 - 20 นิ้ว
  • เป็นงาน Handmade
  • เซรามิคเนื้อ พอสเลน