ชุดน้ำชาเบญจรงค์,ชุดน้ำชาลายไทย เซรามิค (Ceramic Thailand)

ชุดน้ำชาเซรามิคลายไทยเบญจรงค์

 • เซรามิคเนื้อพอสเลนส์
 • เป็น Handmade

 • ชุดถ้วยกาแฟเซรามิคลายไทย.gif
  ชุดถ้วยกาแฟเซรามิคลายเบญจรงค์ ถ้วยกาแฟเซรามิคลายเบญจรงค์ เนื้อBone Chaina ชุดกาแฟเซรามิคลายเบญจรงค์ เนื้อพอสเลน เป็นงานทำด้วยมือ (Hand made)เบญจรงค์แบบลายนูน สินค้าจากโรงงานโดยตรง

 • โถเซรามิคลายไทย.gif
  โถเบญจรงค์ลายไทย เซรามิคลายไทย มีขนาดตั้งแต่ 2 - 20 นิ้ว เป็นงาน Handmadeเซรามิคเนื้อ พอสเลน

 • แก้วมัคเซรามิคลายไทย.gif
  แก้วมัคเซรามิคลายเบญจรงค์ แก้วมัคเซรามิคลายเบญจรงค์ แก้วมัคเนื้อ bone chaina ขนาด 11 0z แก้วมัคลายเบญจรงค์ เนื้อพอสเลน เป็นงาน Hand made วาดโดยใช้พู่กัน สินค้าจากโรงงานโดยตรง ...