สินค้าทำจากไม้ตาล

สินค้าทำจากไม้ตาล

  • ครกไม้ตาล
  • แก้วมัคไม้ตาล
  • ทัพพีไม้ตาล
  • ตะเกียบ ไม้ตาล
  • ที่ใส่พริกเกลือ ไม้ตาล
  • กล่องใส่ปากกาดินสอ ไม้ตาล
  • ตะหลิวไม้ตาล
  • กล่องสี่เหลี่ยม 

สินค้าจากโรงงานโดยตรง