กลดพระธุดงค์

ชุดกลดพระธุดงค์

กลดพระภายในจะประกอบไปด้วย

  • ร่มพระ
  • มุ้งอย่างดี
  • มี 2 สี  ,สีน้ำตาลอ่อน,สีดำ