อาสนะ

อาสนะ แดง

  • อาสนะ ไม้แกะสลักลายไทย
  • เบาะอาสนะ เป็นหนังแก้ว
  • เบาะอาสนะ เป็นสีแดง
  • อาสนะมีที่สำหรับวางตาลปัตร
  • อาสนะมีพนักพิง มีขาตั้งด้านหลัง
  • สินค้าจากโรงงานโดยตรง