พระพุทธรูปประจำวัน

จำหน่าย

พระพุทธรูปทองเหลือง/ พระประจำวันต่างๆ

พระพุทธรูปปางต่างๆ

  • พระพุทธรูปประจำวันจันทร์
  • พระพุทธรูปประจำวันอังคาร
  • พระพุทธรูปประจำวันพุธ
  • พระพุทธรูปประจำวันพฤหัส
  • พระพุทธรูปประจำวันศุกร์
  • พระพุทธรูปประจำวันเสาร์
  • พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์
  • พระพุทธรูปปางสดุ้งมาร
  • พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
  • พระพุทธรูปปรินิพพาน และปางอื่นๆอีกมากมาย