กรรไกรตัดเล็บ เพ้นลายไทย

     ของที่ระลึกแบบไทยๆ

- กรรไกรตัดเล็บลายไทย 001

- พวงกุญแจกรรไกรตัดเล็บ รูปช้าง

- พวงกุญแจ ช้าง

- พวงกุญแจ รูปตุ๊กๆ

- พวงกุญแจกรรไกรตัดเล็บ ลายไทย

- จำหน่ายเป็นแพ็ค แพ็คละ 6 ชิ้น

 
กรรไกรตัดเล็บลายไทย 002

กรรไกรตัดเล็บลายไทย003