ครกหิน,ครกไม้,ครกดินเผา อ่างศิลา

ครกหินอ่างศิลา,ครกไม้,ครกดินเผา

  • ครกหินอ่างศิลาแท้ ขนาด 2-10 นิ้ว              
  • ครกไม้ 3-8 นิ้ว
  •  ครกดินเผา 5-9 นิ้ว
  • ครกไม้ตาล
  • ครกและสากกระเบือ
  • ครกตำส้มตำ,ครกตำน้ำพริก