อลูมิเนียมลายไทย พานโตก,พานรัตนโกสินทร์,ชุดเชี่ยหมาก ฯลฯ

 

พานโตก,พานรัตนโกสินทร์ ,พานรัฐธรรมนูญ(พลาสติก/อลูมิเนียม)

  • พานโตก ขนาด 12 - 50 cm
  • พานรัฐธรรมนูญ ขนาด 12 - 40  cm
  • พานรัตนโกสินทร์ อลูมิเนียม/พลาสติก ข 12 - 40 cm
  • ชุดเชี่ยหมากอลูมิเนียมลายไทย
  • ขันพานรองอลูมิเนียมลายไทย
  • โถข้าวอลูมิเนียมลายไทย