เสด็จพ่อร.๕,หลวงพ่อโต

สินค้าตัวอย่าง

- เสด็จพ่อร.๕

- สมเด็จพระพุทธจารย์โต

 

   หน้าร้านมีให้เลือกหลายแบบ