ผ้าไตรจีวร,ผ้าสบง สบง , จีวร , ชุดผ้าไตร

ผ้าไตรจีวร, สบง , จีวร

ผ้ามี 2 เนื้อ

  • จีวรผ้ามินิสริน
  • จีวรผ้าโทเร
  • ผ้าไตรช้าง
  • ผ้าไตร โทเร
  • ผ้ามิสริน
  • ผ้าอาบน้ำฝน
  • อังษะ

มี 2 สี

  • สีพระราชทาน (สีเข้ม)
  • สีส้มสว่าง

รับรองสีไม่ตก ตัดเย็บฝีมือปราณีต ขนาดได้สัดส่วนตามพุทธบัญญัติ