ตะหลิวด้ามไม้/ด้ามดำ สแตนเลส ตราหัวม้าลาย

 

สินค้าตัวอย่าง

 

ตะหลิว ด้ามดำ/ด้ามไม้    มีขนาด เล็ก , กลาง ,ใหญ่
กระบวย ด้ามดำ/ด้ามไม้   มีขนาด เล็ก , กลาง ,ใหญ่