โถข้าวลายไทย โถข้าวอลูมิเนียมลายไทย

โถข้าวลายไทย

  • โถข้าวอลูมิเนียมลายไทยอย่างหนา
  • โถข้าวลายไทย 2 หู
  • โถข้าวลายไทยพร้อมทัพพี
  • มีขนาด 20 - 22 ซม. .
  • ทัพพีอลูมิเนียมลายไทย
  • โถข้าวลายไทยไม่ลอกไม่ดำ
  • สินค้าจากโรงงานโดยตรง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ