ช้อนส้อม ลายดุสิต Stainless Steel

ช้อนส้อมสแตนเลสสติล ( Stainless Steel  Spoon )

  • ลายดุสิต
  • ด้ามเป็นแบบโปร่ง
  • ส่วนด้ามเป็นการขึ้นรูป แบบ Forging 
  • ยาว 19 cm.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ