ช้อนส้อมสแตนเลส ลายอิมเมจ Dinner Spoon

ช้อนส้อมสแตนเลส ยี่ห้อ หัวม้าลาย

Dinner Spoon (Zebra)

  • สแตนเลสสติล (Stainless Steel)
  • ความหนา 2.5 mm.
  • ความยาว  19 mm.
  • ใช้ประกอบการรับประทานอาหาร

ข้อแนะนำ - ล้างก่อนเข้านำใช้งาน, ห้ามนำเข้าไมโครเวฟ