ปิ่นโตลายไทย ปิ่นโตอลูมิเนียมลายไทย

ปิ่นโตลายไทย (Pinto Thai aluminum)

  • ปิ่นโตอลูมิเนียมลายไทยขนาด 14x4 ซม.
  • ปิ่นโตลายไทย 16 ซม.x4 ชั้น
  • ปิ่นโตลายไทย 18 ซม.x4 ชั้น
  • ปิ่นโตอลูมิเนียมลายไทยเคลือบสีเงิน
  • ปิ่นโตอลูมิเนียมลายไทย ไม่ลอกไม่ดำ
  • สินค้าจากโรงงานโดยตรง