ถาดลายไทย ถาดผลไม้ลายไทย(ถาดรัตนโกสินทร์ลายไทย)

ถาดผลไม้อลูมิเนียมลายไทย

ถาดรัตนโกสินทร์ลายไทย

 • มีขนาด 26-50 ซม.
 • อลูมิเนียม
 • ไม่ลอกไม่ดำ
 • สินค้าจากโรงงานโดยตรง

 


 • พานโตกเงินทอง
  พานโตก สีเงิน / ทอง มีสองแบบ อลูมิเนียม พลาสติก สินค้าจากโรงงานโดยตรง พานอลูมิเนียมมีขนาด 10 - 50 ซม. พานโตกอลูมิเนียมไม่ลอกไม่ดำ พานโตก พลาสติก 5 cm.

 • พานรัฐธรรมนูญทอง
  พานรัฐธรรมนูญ พานรัฐธรรมนูญสีทอง / สีเงิน พานลาวอลูมิเนียมเคลือบ พานรัฐธรรมนูญ มีหลาย ขนาดตั้งแต่ 14-38 cm. พานลาว อลูมิเนียม มีแบบพลาสติกและอลูมิเนียม ขอราคาได้ที่ 02-253-9874

 • พานรัตนโกสินทร์สีทอง
  พานรัตนโกสินทร์ มี 2 แบบ อลูมิเนียมเคลือบสีทอง/เงิน พลาสติกเคลือบสีทอง/เงิน พานรัตนโกสินทร์มีขนาด 14-50 ซม. สินค้าจากโรงงานโดยตรง พานรัตนโกสินทร์อลูมิเนียมแท้100%

 • ขันน้ำอลูมิเนียมลายไทย
  ขันน้ำอลูมิเนียมลายไทย มีหลายขนาดตั้งแต่ 5.5 -37 ซม. ขันน้ำลายไทยมี 2 สี เงิน/ทอง ไม่ลอกไม่ดำ ทำจากอลูมิเนียมแท้ 100% ขันน้ำลายไทย ลายรวงข้าว ขันน้ำลายไทย ลายทานตะวัน สินค้าจากโรง...

 • โถข้าวอลูมิเนียมลายไทย
  โถข้าวลายไทย โถข้าวอลูมิเนียมลายไทยอย่างหนา โถข้าวลายไทย 2 หู โถข้าวลายไทยพร้อมทัพพี มีขนาด 20 - 22 ซม. . ทัพพีอลูมิเนียมลายไทย โถข้าวลายไทยไม่ลอกไม่ดำ สินค้าจากโรงงานโดยตรง

 • ขันพานรองอลูมิเนียมลายไทย
  ขันพานรองลายไทย อลูมิเนียม อลูมิเนียม มีขนาด 18-22 ซม. ไม่ลอกไม่ดำ

 • ปิ่นโตอลูมิเนียมลายไทย
  ปิ่นโตลายไทย (Pinto Thai aluminum) ปิ่นโตอลูมิเนียมลายไทยขนาด 14x4 ซม. ปิ่นโตลายไทย 16 ซม.x4 ชั้น ปิ่นโตลายไทย 18 ซม.x4 ชั้น ปิ่นโตอลูมิเนียมลายไทยเคลือบสีเงิน ปิ่นโตอลูมิเนียมลาย...

 • ชุดเชี่ยหมาก-อลูมิเนียมลายไทย
  ชุดเชี่ยนหมาก อลูมิเนียมลายไทย ชุด 5 ชิ้นอลูมิเนียมเคลือบ