แมวกวัก แมวกวักญี่ปุ่น สีทอง

แมวกวักญี่ปุ่น พลังงานแสงอาทิตย์

  • สีทอง
  • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  • มีแบบไม่ต้องใช้ถ่าน และแบบใช้ถ่าน

 

มี 2 รูปแบบ

  • แบบนั้งบนก้อนทอง
  • แบบนั่งเหรียญ