พวงพริก พวงพริกสแตนเลสสติล Chili ring Stainless Steel

ชุดพวงพริก ตราพระอาทิตย์

  • แสตนเลส
  • ตัวแก้วเป็นแก้วใส
  • พร้อมฝาแสตนเลสและช้อนตัก