ทัพพีทองเหลือง ทัพพีทองเหลือง,ส้อมตักสปาเก็ตตี้

ทัพพีทองเหลือง,ส้อมตักสปาร์เก็ตตี้

  • ทัพพีทองเหลืองแท้ 100 %
  • ช้อนส้อมทองเหลือง ด้่ามทำจากไม้
  • ทัพพีทองเหลืองปลายด้ามเป็นลายเทพพนม
  • ช้อนส้อมทองเหลืองลายไผ่