อ่างอุ่นอาหาร ZEBRA ตราหัวม้าลาย

อ่างอุ่นอาหาร - เทียร่า (ZEBRA)

Food Warmer - Tiara Series

  • กว้าง (Width) 47
  • ยาว(Length)  66
  • สูง (Height)   43
  • ทำอ่างทำจากสแตนเลสสติล

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ