อ่างอาหาร,ถาดลึก อ่างอาหาร-Food Pan (ZEBRA)หัวม้าลาย

อ่างอาหาร (Food  Pan) 

ตราหัวม้าลาย ZEBRA

  • Stainless Steel
  • Size  35 - 45 cm.