ถ้วยน้ำ 2 ชั้นพร้อมฝา ถ้วยหูเก็บน้ำร้อน,เย็น พร้อมฝา ZEBRA

ถ้วยหูเก็บความเย็น,ร้อน พร้อมฝา     ตราหัวม้าลาย (ZEBRA)

ขนาด 8  cm  

ถ้วยน้ำ 2 ชั้นพร้อมฝาสแตนเลสสติล