จานเมลามีน,ชามเมลามีน (Melamine)

จาน,ชาม เมลามีน (Melamine)

  • จาน เมลามีน 
  • ชาม เมลามีน
  • โถข้าว เมลามีน
  • ถ้วยน้ำจิ้ม เมลามีน
  • จานเปล เมลามีน
  • ช้อนซุป  เมลามีน
  • ชามแบ่ง เมลามีน
  • ทัพพี เมลามีน