ตะเกียบสแตนเลส

ตะเกียบสแตนเลสสติล (Shopstick Stainlss Steel)

  • แบบกลม
  • ความยาว 23 CM