โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา,โต๊ะยอด

  • ทำจากไม้ทุเรียน
  • มีสีโอ๊ค , สีดำเข้ม
  • สินค้าจากโรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดโต๊ะหมู่ 9

โรงงานผลิตหิ้งหระ